Zavaděč systému

Po startu PC probíhá jako první krok inicializace zařízení pomocí BIOS (tj. vnitřní programové vybavení PC). Po inicializaci vyhledává BIOS na diskových zařízeních zavaděč systému. Zavaděč systému je první sektor, který BIOS nalezne na disku (boot sektor). Tento zaváděcí sektor BIOS zavede do paměti od adresy 0000:7C00h a předá mu řízení. Zaváděcí sektor zpravidla pokračuje zaváděním dalších částí systému. Je-li disk rozdělen na více oddílů (partition), vyhledává zaváděcí sektor další sektory na jednotlivých oddílech a těm poté předává řízení. Takovému sektoru se proto říká MBR = "Master Boot Sector", hlavní zaváděcí sektor.

Příklady zavaděčů systému:

  1. Testovací zaváděcí sektor, slouží k prvním pokusům se zavaděči.

  2. Lineární zaváděcí sektor, zavádí systém lineárně bez rozlišení formátu disku.

Zpět na hlavní stránku