ENGLISH: License: All source codes and programs in these pages, except third-party files (NASM compiler with documentation), are copyrighted by author if www pages (Miroslav Nemecek) and there are free provided to any purposes - private, teaching or commercial. For using it no charges are required, but author will be happy for any of your informations about it and for any responses, too.

Complete download of source codes: download (702 KB).


Download

Licence: Veškeré zdrojové kódy a programy na těchto stránkách uvedené, vyjma označených souborů třetích stran (překladač NASM s dokumentací), jsou vlastnictvím autora stránek (Ing. Miroslav Němeček) a jsou autorem poskytnuty volně k libovolným účelům - soukromým, výukovým i komerčním. Za využití zdrojových kódů a programů nejsou požadovány žádné poplatky, autor však bude vděčný za jakékoliv informace o jejich využití i za případné ohlasy.

Download kompletních zdrojových textů projektu Litux (702 KB).


Překlad

DOS Manažer (224 KB) - souborový manažer pro DOS a Windows 9x (domovská stránka)

Výběr souborů 3rd-party překladače Netwide Assembler (NASM):
NASM pro DOS (77 KB)
Dokumentace k NASM (140 KB)
Popis instrukcí procesoru (20 KB)


Zavaděč systému

Testovací zaváděcí sektor (80 KB) - zdrojové texty

Lineární zaváděcí sektor (83 KB) - zdrojové texty


Bez systému, VEGASLOT

 1. Výpočet výherní tabulky (80 KB) - předvarianta A, výpis rozložení symbolů na válcích
  Výpočet výherní tabulky (83 KB) - předvarianta B, výpočet tabulek výher
  Výpočet výherní tabulky (83 KB) - předvarianta C, výpočet základní výhernosti
  Výpočet výherní tabulky (83 KB) - předvarianta D, hrubý výpočet pravděpodobností
  Výpočet výherní tabulky (83 KB) - předvarianta E, první korekce pravděpodobností
  Výpočet výherní tabulky (83 KB) - předvarianta F, druhá iterace výhernost
  Výpočet výherní tabulky (84 KB) - koncová varianta

 2. Zdrojové soubory grafiky (2,3 MB)

 3. Zdrojový kód inicializace VGA grafiky (101 KB)

 4. Zdrojový kód inicializace VESA grafiky (169 KB)

 5. Zdrojový kód obsluhy grafiky (172 KB)

 6. Zdrojový kód obsluhy válců (180 KB)

 7. Zdrojový kód obsluhy čísel (182 KB)

 8. Zdrojový kód obsluhy kláves (185 KB)

 9. Zdrojový kód obsluhy zvuku (188 KB)

 10. Zdrojový kód maker (190 KB)

 11. Zdrojový kód herní matematiky (194 KB)

Úplný zdrojový kód programu VEGASLOT (204 KB)

Program VEGASLOT - spustitelný EXE pro DOS (90 KB)

Program VEGASLOT - bootovací verze z diskety (90 KB)


LT-DOS

Úplný zdrojový kód systému LT-DOS (136 KB) - nedokončeno


MICRODOS

Úplný zdrojový kód systému MICRODOS (116 KB) - nedokončeno


Zpět na hlavní stránku