MICRODOS

Micro Disk Operating System

>>> vývoj systému MICRODOS pozastaven <<<

Občas ještě můžeme zaslechnout větu "Starý dobrý DOS!". Největší nedostatek klasického operačního systému DOS - je jednoúlohový. Jeho největší klad - je jednoúlohový. Operační systém DOS běžně pracuje v reálném módu procesoru pouze s jednou aplikací na popředí a tato nevýhoda je sočasně i výhodou v tom, že aplikace má PC plně pod kontrolou. Může se přepínat mezi reálným i chráněným módem bez omezení a její činnost není narušována multitaskovým přepínáním mezi úlohami. To je vlastnost k nezaplacení u realtimových aplikací a oceníme ji také např. při vývoji vlastního operačního systému. Proto je vývoj vlastní verze DOS smysluplný i v dnešní době. Nebudeme uvažovat varianty DOS rozšiřující vlastnosti systému multitaskovým směrem, protože zde by měly nastoupit již "opravdové" operační systémy s plným luxusem.

Systém MICRODOS je nejjednodušší variantou systému DOS. Odpovídá verzi systému zhruba 1.0 s rozšířením na hard disky. Překlad provedeme příkazem "NASM16.EXE -o MICRODOS.SYS MICRODOS.ASM",

MICRODOS.ASM - hlavní modul

IO_CON.ASM - ovladač konzoly

IO_AUX.ASM - ovladač komunikačního portu

IO_PRN.ASM - ovladač tiskového portu

IO_DSK.ASM - ovladač disku

DOS.ASM - interface Int 21h

DOS_CON.ASM - obsluha konzoly

DOS_CLK.ASM - obsluha hodin

DOS_AUX.ASM - obsluha sériového portu

DOS_PRN.ASM - obsluha tiskárny

DOS_DSK.ASM - obsluha disků

DOS_PAR.ASM - rozbor jména souboru

DOS_FIL.ASM - obsluha souborů

DOS_EXE.ASM - obsluha programů

INIT.ASM - inicializace systému

Download souborů MICRODOS


Zpět na hlavní stránku