LT-DOS

Little Disk Operating System

>>> vývoj systému LT-DOS pozastaven <<<

Podle klasického schématu zavedení systému DOS načte zaváděcí (BOOT) sektor z disku nejdříve systémový soubor IO.SYS, který obsahuje ovladače zařízení. Tento soubor pokračuje zavedením souboru DOS.SYS, zajišťujícího funkce systému (int 21h), poté zpracuje konfigurační soubor CONFIG.SYS, načte další ovladače v souboru uvedené, načte příkazový procesor COMMAND.COM a předá mu řízení. Příkazový procesor se postará o spuštění příkazového souboru AUTOEXEC.BAT.

Systém LT-DOS se bude lišit především tím, že jádro systému nebudeme rozdělovat do dvou souborů, ale spojíme ho do jediného souboru LTDOS.SYS. Je kompatibilní s verzí DOS zhruba 2.20 s tím hlavním rozdílem, že obsahuje podporu velkých disků (nad 32 MB) a podporuje formáty disků FAT12 a FAT16. Jinak se snaží být co nejúspornější. Na následujících stránkách si popíšeme jednotlivé části jádra systému. Překlad provedeme příkazem "NASM16.EXE -o LTDOS.SYS LTDOS.ASM",

LTDOS.ASM - hlavní modul

IO.ASM - interface ovladačů zařízení

IO_CON.ASM - ovladač konzoly

IO_COM.ASM - ovladač komunikačního portu

IO_LPT.ASM - ovladač tiskového portu

IO_CLK.ASM - ovladač hodin

IO_DSK.ASM - ovladač disku

DOS.ASM - interface Int 21h

DOS_CON.ASM - obsluha konzoly

DOS_CLK.ASM - obsluha hodin

DOS_AUX.ASM - obsluha sériového portu

DOS_PRN.ASM - obsluha tiskárny

DOS_NAT.ASM - národní podpora

DOS_MEM.ASM - obsluha paměti

DOS_DSK.ASM - obsluha disků

DOS_BUF.ASM - obsluha diskových bufferů

DOS_FAT.ASM - obsluha FAT disků

DOS_PAR.ASM - rozbor jména souboru

DOS_FIL.ASM - obsluha souborů

DOS_EXE.ASM - obsluha programů

INIT.ASM - inicializace systému

Download souborů LT-DOS


Zpět na hlavní stránku